Med Picbaq kan företag initiera kampanjer med direkta monetära incitament till deras kunder och på så sätt skapa möjligheter till virala kampanjer på sociala medier och förvandla vanliga kunder till deras egna ambassadörer.

Producenter av konsumentartiklar kan nu välja att lansera produkter/tjänster/ kampanjer via Picbaq.
Genom att avsätta en viss budget samt en ”delnings-kick-back” per Picbaq användare samt eventuella speciella krav för delningen kan man styra och analysera spridningen och vara säker på att den digitala kampanjen är framgångsrik.

Så fort kampanjen är skapad så blir den tillgänglig och öppen för användning i appen och köp/användning av produkten/tjänsten sprids i de privata och publika nätverken på sociala medier.